Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

KIM CHCĘ BYĆ ?

ZAPLANUJ  SWOJĄ  DROGĘ  ZAWODOWĄ - poradnik doradcy

Jakie podjąć działania, żeby właściwie ZAPLANOWAĆ
swoją drogę zawodową?

Co zrobić, żeby to była dobra decyzja?


                        Na pewno decyzja ta wymaga zastanowienia, głębszego przemyślenia.

 

WYMAGA ANALIZY TEGO,
JAKIE MASZ OCZEKIWANIA i JAKIE POSIADASZ MOŻLIWOŚCI?


Wybór szkoły, uzyskanie wykształcenia dającego uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu warto rozpocząć
od określenia,
w jakim zawodzie będę chciał/a
w przyszłości realizować się.


To
MOŻE NIE być ŁATWE

Zacznij od tego i wyobraź sobie ROLE, jakie możesz pełnić

w przyszłości.

Postaw sobie pytanie "Kim chcę BYĆ ?"

Być może okaże się, że to Twoje wyobrażenie uzupełnione o próby lepszego poznania siebie i rozpoznania
do czego nadaję się najbardziej
i co będzie moją pasją nie przetrwa próby czasu.

Będziesz podejmować kolejne poszukiwania i próby.

Jednak próbuj, bo tylko wtedy dojdziesz,
tam gdzie Twoje miejsce.


DECYZJE  EDUKACYJNE i ZAWODOWE - 4 typy informacji, JAKIE młodzież powinna posiadać:

1. O SOBIE i o swoich zainteresowaniach, uzdolnieniach, temperamencie, cechach charakteru, stanie zdrowia.

2. O ZAWODACH:
zadaniach i czynnościach, warunkach i środowisku pracy, wymaganiach, jakie stawia zawód kandydatowi na pracownika.


3. O MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: odnośnie poziomu kształcenia, typów
i rodzajów szkoły, w której można uzyskać
kwalifikacje w preferowanym zawodzie, możliwościach kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4. O MOŻLIWOŚCIACH ZATRUDNIENIA: instytucjach, firmach organizacyjnych i zakładach pracy, w których można znaleźć zatrudnienie, wymaganiach pracodawców, sposobach poszukiwania pracy.

 

Informacje zaczerpnięte z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Lublinie, opracowanie M. Dąbek