Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

XVII Międzyszkolny Konkurs Literackiej Twórczości Dziecięcej "NA RATUNEK ZIEMI"

ZAPRASZAMY do WZIĘCIA UDZIAŁU W XVII Międzyszkolnym Konkursie Literackiej Twórczości Dziecięcej

"NA RATUNEK ZIEMI"

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas  4-8 z miasta Poznania i terenu województwa wielkopolskiego.

Informujemy, że przesłanie prac lub dostarczenie ich do szkoły SP 34 jest jednoznaczne
ze zgłoszeniem udziału w konkursie.

KONTAKT e-mail:  biblioteka@zsp8poznan.pl

Przesłanie prac:
Prace wraz ze zgodą na udział należy przesłać w formie tradycyjnej – pocztą wraz z wypełnionymi załącznikami.
Termin przesłania prac:
Do 20 kwietnia 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Regulamin - zobacz