Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Wolontariat PCK

Od września 2020 r. kontynuuje swoją działalność wolontariat PCK.

,,Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.”

W wolontariacie uczestniczy 10 osób, które aktywnie biorą udział w różnych akcjach.

Opiekunami koła PCK są:

  • Katarzyna Ludwiczak-Janek
  • Katarzyna Kokocińska

O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco.