Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zespół szkolno - przedszkolny nr 8 w Poznaniu rok szkolny 2020/2021               

opiekun SU Gabriela Wołosz

 

 

Zadania

Sposób realizacji:

Termin

 

Odpowiedzialni

Wskaźnik sukcesu

 

1. Rozwijanie samorządności.

 

 • Wybór Rady oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

- wybór przedstawicieli Rady w klasach,

- wybory kandydatów do  Zarządu  SU

 • Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego i dwóch     zastępców SU
 • Opracowanie harmonogramu pracy Samorządu Uczniowskiego.
 • Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach    Rady Samorządu Uczniowskiego (przyjmowanie wolnych wniosków, propozycji i wypowiedzi w sprawach bieżących).
 • Wybór poprzez głosowanie opiekuna SU na kolejny rok szkolny

 

IX

 

 

IX

 

IX

 

Cały rok

 

VI

 

Uczniowie, wychowawcy, opiekun SU.

Rada SU, opiekun SU.

jw.

 

jw.

 

 

jw.

 

Wyłonienie Rady i Zarządu Samorządu.

 

Wyłonienie przewodniczącego i zastępców

Harmonogram pracy.

 

Udział uczniów w spotkaniach Samorządu

 

Analiza ankiet

 

2. Integracja środowiska szkolnego.

 

 • Organizacja cyklu imprez szkolnych:
 • opracowanie kalendarza niezwykłych dni
 • szkolne Mikołajki,
 • Walentynki,
 • Przygotowanie obchodów Powitania Wiosny

 

 

 • Dzień Dziecka

 

 

X

XII

II

III

 

VI

Rada SU, opiekun SU.

jw.

jw.

jw.

 

jw.

 

 

Różne inicjatywy (np. obchody Dnia Uśmiechu,…).

Przeprowadzenie konkursu

Poczta walentynkowa

Przeprowadzenie konkursu na plakat wiosenny

Odbycie się imprezy

 

 

3.Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi, podejmowania wspólnych decyzji.

 

 • Redagowanie wspólnej tablicy informacyjnej, przesyłanie informacji na Librusie, stronie szkoły i fanpage szkoły na Facebooku
 • Rozpatrywanie i realizowanie wniosków SU,

 

 • Współpraca z pedagogiem szkolnym,

 

 • Współpraca z dyrekcją szkoły.

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Rada SU, opiekun SU.

 

jw.

 

Rada SU, pedagog szkolny, opiekun SU.

Rada SU, dyrekcja szkoły, opiekun SU.,

 

Aktualne informacje.

 

 

Wspólne inicjatywy.

 

Wspólne inicjatywy.

 

Wspólne inicjatywy.

.

 

 

4.Kształtowanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby innych.

 

Organizacja zbiórki dla schroniska dla zwierząt.

 

Warsztaty artystyczne w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Owińskach.

 

III

 

V

 

Rada SU, opiekun SU

Opiekun SU

 

Pozyskane środki.

 

Odbycie się warsztatów

 

 

5. Wpajanie odpowiedzialności za dobre imię i wizerunek szkoły.

 

Współpraca przy organizacji i prowadzeniu apeli szkolnych.

Reprezentowanie szkoły poza jej murami.

 

Prowadzenie konkursu na najlepszą klasę w szkole:

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok finał 26.VI.2021

 

Rada Samorządu, opiekun SU.

Społeczność uczniowska.

Społeczność uczniowska.

 

 

Scenariusze, odbycie się apelu

 

Sukcesy uczniów, pochlebne opinie o szkole.

Wybór najlepszych klas w szkole.

 

6.Informowanie społeczności szkolnej o pracach Samorządu.

Umieszczanie ogłoszeń o działaniach Samorządu na tablicy informacyjnej oraz stronie szkoły.

Pisanie tekstów  do szkolnej gazety „Szkolniaczek”.

Współtworzenie fanpage szkoły na Facebooku.

 

Cały rok

 

Rada SU, opiekun,

 

Opiekun SU

 

Ogłoszenia.

 

Posty