Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

WRZESIEŃ 2020

01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

10-14.09.2020

Zebrania z rodzicami online

30.09.2020

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

PAŹDZIERNIK 2020

5-9.10.2020

Konsultacje online z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie

14.10.2020

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

LISTOPAD 2020

04.11.2020

Konsultacje online z nauczycielami

11.11.2020

Święto Niepodległości (dzień wolny)

GRUDZIEŃ 2020

02.12.2020

Zebrania z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza

22.12.2020

Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne

23-31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2021

01.01.2021

Nowy Rok (dzień wolny)

06.01.2021

Święto 3 Króli (dzień wolny)

13.01.2021

Wystawienie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania

20.01.2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

22.01.2021

Koniec I półrocza

27.01.2021

Wywiadówki po I półroczu

LUTY 2021

Luty 2021

Próbny egzamin klas ósmych

15-28.02.2021

Ferie zimowe

MARZEC 2021

Marzec 2021

Rekolekcje wielkopostne

KWIECIEŃ 2021

1-6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

07.04.2021

Konsultacje online z nauczycielami

MAJ 2021

03.05.2021

Święto Konstytucji Trzeciego Maja (dzień wolny)

05.05.2021

Zebrania z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem

25-27.05.2021

Egzamin ósmoklasisty

CZERWIEC 2021

01.06.2021

Szkolny dzień sportu

02.06.2021

Konsultacje online z nauczycielami

03.06.2021

Boże Ciało ( dzień wolny)

04.06.2021 

Dzień wolny

09.06.2021

Wystawienie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania

16.06.2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Czerwiec 2021

Mam Talent

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego

LIPIEC 2021

09.07.2021

Wydanie absolwentom zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty

 

RADY PEDAGOGICZNE

20.01.2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

16.06.2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ

02.12.2020

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza

13.01.2021

Wystawienie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania

05.05.2021

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem

09.06.2021

Wystawienie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania

ZEBRANIA Z RODZICAMI/ KONSULTACJE

10-14 09.2020

Zebrania online z rodzicami

5-9.10.2020

Konsultacje online z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie

04.11.2020

Konsultacje online z nauczycielami

02.12.2020

Zebrania online z rodzicami

27.01.2021

Wywiadówki po I półroczu

7.04.2021

Konsultacje online z nauczycielami

5.05.2021

Zebrania online z rodzicami

2.06.2021

Konsultacje online z nauczycielami

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1.09.2020

Inauguracja roku szkolnego

14.10.2020

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

11.11.2020

Święto Niepodległości

22.12.2020

Zajęcia z wychowawcą – spotkania świąteczne

23-31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

1.01.2021

Nowy Rok

4-5.01.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

06.01.2021

Święto 3 Króli

15-28.02.2021

Ferie zimowe

1-6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

3.05.2021

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

25-27.05. 2021

Egzamin ósmoklasisty

3.06.2021

Boże Ciało

4.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

1.09.2020

Inauguracja roku szkolnego

30.09.2020

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

14.10.2020

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

10-25.10.2020

Europejski Tydzień Kodowania Code Week

10.11.2020

Szkolne obchody Święta Niepodległości

10.12.2020

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

07-13.12.2020

Tydzień Edukacji Informatycznej

Grudzień 2020

Szkolne obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

22.12.2020

Wigilie klasowe

01.03.2021

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

08.03.2021

Międzynarodowy Dzień Kobiet

22.04.2021

Światowy Dzień Ziemi

30.04.2021

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

01.06.2021

Szkolny dzień sportu

Czerwiec 2021

Mam Talent