Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Giełda Procentów

Uczniowie z klasy 7c wzięli udział w matematycznej grze "Giełda Procentów" podczas której przetestowali swoje umiejętności inwestycyjne. Podczas tego ćwiczenia doskonalili swoje zdolności w obliczeniach procentowych, ze szczególnym naciskiem na zmiany procentowe w cenach akcji, zarówno wzrosty, jak i spadki.

W trakcie gry, uczniowie wybierali spółki, w które chcieli zainwestować swoje wirtualne 1000 zł. Każda spółka miała określoną cenę akcji oraz roczny wzrost lub spadek zysków wyrażony w procentach. Następnie uczniowie podejmowali decyzje inwestycyjne, decydując, ile pieniędzy chcą zainwestować w danej spółce oraz określając liczbę akcji do zakupu.

Gra składała się z kilku rund, symbolizujących lata na giełdzie. Po każdej rundzie, losowo (przy użyciu arkusza kalkulacyjnego) generowane były zmiany w wartości akcji każdej spółki, co symulowało zmiany na rynku giełdowym (w dużym uproszczeniu). Uczniowie obliczali wartość swoich inwestycji, śledzili zmiany i podejmowali decyzje inwestycyjne dotyczące zakupu lub sprzedaży akcji. Na końcu porównaliśmy swoje wyniki.

Nietypowa lekcja została przeprowadzona w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: (Nie)zwykła matematyka. Uczniowie wykonali zadanie 6 z modułu IX: Szkolny Bank Matematyczny.

Pomysł na lekcję zaczerpnięty w grupie projektowej od pani Urszuli Kułach.

 

Opiekun projektu

Julia Hybiak

Nie(zwykła) matematyka