Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

mLegitymacja

 1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu posiadający ważną papierową legitymację szkolną lub e-Legitymację może otrzymać dostęp do aplikacji mLegitymacja szkolna opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do uruchomienia aplikacji konieczne jest urządzenie z systemem Andriod minimum 6.0 oraz iPhon’ie z systemem iOS. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.
 2. mLegitymacja szkolna udostępniana jest bezpłatnie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1).
 3. Składanie wniosku:
 • wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać za pomocą poczty email: sekretariat@zsp8poznan.pl;
 • podczas składania wniosku należy okazać ważną papierowa legitymację szkolną;
 • do wniosku należy dołączyć zeskanowane zdjęcie biometryczne (w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze 5MB i wymiarach minimum 492x633 pikseli) przesyłając je na adres mailowy: sekretariat@zsp8poznan.pl opisując zdjęcie w treści mLegitymacja – imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Szczegółowe informacje na temat wymogów zdjęć do mLegitymacji znajdują się pod linkiem:
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.

 1. Okres ważności mLegitymacji szkolnej jest tożsamy z okresem wydanej wcześniej wersji papierowej.
 2. mLegitymacja szkolna jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
 • w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 • w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej bądź przejścia do innej szkoły.
 1. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 5 należy natychmiast zgłosić w sekretariacie szkoły. Wniosek o unieważnienie mLegitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury.
 2. Rodzic/opiekun prawny, który złoży wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej, zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny LIBRUS o możliwości odbioru wygenerowanego kodu.
 3. Instrukcja instalacji mLegitymacji szkolnej jest dostępna na stronie internetowej szkoły
  https://zsp8poznan.pl/sp/ w zakładce mLegitymacja.

 

Podpisanie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego oznacza zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami znajdującymi się w tej zakładce.