Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

35-lecie Szkoły Podstawowej nr 34

O godzinie 12.00 zuchy i harcerze uformowali szpaler od głównego wejścia szkoły, aż po hol na piętrze. Czekali na gości, którzy zostali zaproszeni na piękną  uroczystość, 35- lecie Szkoły Podstawowej nr 34.  Zuchy Niepokonane dzielnie stały na swoich z góry upatrzonych pozycjach, a harcerki i harcerze odprowadzali  gości do biblioteki. Byli również reprezentanci 149 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „ Bzura”. Towarzyszył nam nasz proporzec gromady, dar od druha Ryszarda.  Zaproszeni goście, byli bardzo uprzejmi, a my szczęśliwi, że mogliśmy ich witać jako pierwsi.

Dziękujemy wszystkim zuchom i harcerzom za poświęcony czas.