Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

STOP cyberprzemocy

Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.