Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego 2024 r. w  naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten został zorganizowany przez pedagogów szkolnych przy udziale Straży Miejskiej w Poznaniu. W obchodach uczestniczyli uczniowie klas IV.

Celem zajęć profilaktycznych było przekazanie dzieciom informacji dotyczących bezpieczeństwa w sieci internetowej. Głównym tematem zajęć było omówienie zagrożeń i niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą nierozważne i nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu.

Wszystkich uczniów zachęcamy do zapoznania się z kodeksem bezpiecznego surfowania i przygotowanej przez nas prezentacji na temat cyberprzemocy.

Pedagog
Iwona Witkoś
Anita Rudna