Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Matematyczne pisanki

W środę 27.03 uczniowie klas IVa, Vb i VIa wykonali matematyczne pisanki, utrwalając przy tym odpowiednio tabliczkę mnożenia, ułamki i figury na płaszczyźnie oraz zaokrąglanie liczb. Zadanie polegało na wykonaniu odpowiednich działań/zadań oraz pokolorowaniu danych pól na określone kolory. Uczniowie przekonali się, że z matematyką mogą się spotkać również w czasie Świąt Wielkanocnych

Lekcja została przeprowadzona w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: (Nie)zwykła matematyka. Uczniowie wykonali zadanie 21 z modułu X: Wielkanoc - matematyczne pisanki. W czasie lekcji zostały wykorzystane karty pracy autorstwa p. Beaty Góralczyk.

 

Małgorzata Rychlik

 

Opiekun projektu

Julia Hybiak

 

 

Nie(zwykła) matematyka