Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Drużyna Szpiku

13.06.2019r. uczniowie klas VI,  VII i VIII spotkali się z panią Marią Homan, koordynatorką „Drużyny Szpiku” i przedstawicielką Fundacji imienia Anny Wierskiej "Dar Szpiku".
Fundacja „Dar Szpiku” powstała w 2008 roku w Poznaniu. Założycielką fundacji była Anna Wierska, która ostatnie dwa lata swojego życia, walcząc z białaczką i próbując znaleźć dawcę szpiku kostnego, poświęciła na przekonywanie innych, jak ważną kwestią jest problem dawstwa szpiku. Fundacja została powołana przede wszystkim w celu prowadzenia działań z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych krwi oraz propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego. Podstawowe działanie fundacji to także wspieranie osób chorych i ich rodzin, które niejednokrotnie wymagają szczególnej opieki i oraz szczególnej pomocy w przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu. 
„Drużyna Szpiku” to grupa wolontariuszy, która pomaga realizować wszelkie działania fundacji. Głównym celem działań „Drużyny Szpiku” jest maksymalne zwiększenie liczby osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a tym samym zwiększenia szans na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla których przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego jest szansą na wyzdrowienie.